Samen bouwen aan een sterk en groen Europa
met Gerben-Jan Gerbrandy

 Natuur 

Namens het EP was ik rapporteur voor de Biodiversiteitsstrategie 2010-2020. Tevens heb ik het Financieringsinstrument LIFE (€3,8 mld) namens het EP onderhandeld.