Samen bouwen aan een sterk en groen Europa
met Gerben-Jan Gerbrandy

 Sterke natuur 

 

D66 is voor een groener Europa. Als kandidaat-lijsttrekker vul ik deze gedachte als volgt in:


Sterke natuur
De natuur is de basis van al het leven, ook dat van de mens. De natuur kan heel goed zonder de mens, de mens niet zonder natuur. Europa heeft schitterende natuur. Het herbergt een schat aan diverse en waardevolle ecosystemen, variërend van uitgestrekte bossen en rivieren tot unieke wetlands en bergachtige gebieden. Deze natuur biedt niet alleen een thuis voor talloze soorten planten en dieren, maar is ook essentieel voor onze basisbehoeften, zoals schone lucht, schoon drinkwater en onze voedselvoorziening. Daarnaast is de natuur een plek waar we graag tot rust komen.
Natuur is ook essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Bossen en veengronden houden enorme hoeveelheden C02 vast en rivieren die de ruimte krijgen beschermen ons voor overstromingen.


Maar helaas gaat het slecht met de natuur in Europa en gaat het ook steeds verder achteruit, ondanks de strategieën die de Europese Unie de afgelopen decennia heeft opgetuigd. Verdroging, vervuiling, verdrukking, de bedreigingen komen van alle kanten. Alleen beter beschermen is niet genoeg meer, we moeten onze natuur op veel plekken ook herstellen. Daarom pleit ik voor een nieuwe ambitieuze Europese Natuurherstelwet. Met doelen voor het herstellen van natuur voor iedere lidstaat. Wat er nu op in Europa op tafel ligt is lang niet genoeg om de biodiversiteitscrisis te keren. De agrarische sector kan hier een belangrijke rol in spelen. Het landbouwbeleid moet dus radicaal hervormd worden. Met het huidige budget kunnen we boeren helpen schoner te produceren met veel aandacht voor de natuur.