Samen bouwen aan een sterk en groen Europa
met Gerben-Jan Gerbrandy

 Europese klimaatwet 

In nachtenlange onderhandelingen met de lidstaten heb ik namens het EP de belangrijkste Europese Klimaatwet (60% van de CO2-uitstoot) fors aangescherpt gekregen.