Samen bouwen aan een sterk en groen Europa
met Gerben-Jan Gerbrandy

 Digitalisering 

 De steeds verdergaande digitalisering is een van de grootste aanjagers van maatschappelijke veranderingen. Als D66 kandidaat- lijsttrekker voor de Europese verkiezingen vind ik dat de digitale samenleving eerlijk en toegankelijk moet zijn.


De EU is inmiddels de hoeder van belangrijke ethische en beleidsmatige principes in onze globale digitale samenleving. Recente Europese verordeningen en richtlijnen hebben hieraan bijgedragen en D66 stond aan de wieg van deze ontwikkelingen. Op deze sterke fundering ontwikkel ik graag een positieve visie voor technologie, digitalisering en de inzet van kunstmatige intelligentie.


Dat betekent dat wij samen met de lidstaten, de Europese Unie en onze veelbelovende tech-startups gaan werken om de prikkels van de interne markt zo in te richten dat onze technologen en ingenieurs actief willen bijdragen aan onze visie voor een welvarend en duurzaam Europa. Denk aan de veelbelovende toepassingen van generatieve kunstmatige intelligentie. Industriële processen kunnen een stuk efficiënter en duurzamer worden met de inzet van geavanceerde biotechnologie.
Hierbij zie ik ook nieuwe risico's en uitdagingen. De EU moet voortbouwen op eerder werk en deze ontwikkelingen in goede en constructieve banen leiden, waarbij wij samen de beleidskaders scheppen om eventuele negatieve gevolgen bij voorhand uit te sluiten.


De EU zet zich sinds 2019 in voor een betrouwbaar en ethisch AI-ecosysteem. Ik ga er op toezien dat deze belofte wordt ingeluid, met name met een zorgvuldige gegevensbescherming, een gepast auteursrechtbeleid, en Europa-breed invulling geven aan belangrijke ethische principes in het ontwerp van deze technologie. Zo ontwikkelen wij de kaders voor een goed publiek en privaat gebruik van AI om grootschalige schandalen op basis van bevooroordeelde systemen te voorkomen.