Samen bouwen aan een sterk en groen Europa
met Gerben-Jan Gerbrandy

 Sneller innoveren 

Wetenschappelijk staat Europa aan de wereldtop, maar innoveren doen we te langzaam. De beste batterijen, zonnepanelen en elektrische auto’s komen anno 2023 uit China. Facebook, Google en Twitter (X) komen uit Amerika, en voor onze chips zijn we afhankelijk van landen als Zuid-Korea en Taiwan. Europa loopt achter als het gaat om grote technologische ontwikkelingen. Dat moeten we omdraaien. Als we achterop raken dan kunnen we de grote transities zoals A.I. en de omslag naar een duurzame economie niet aan.


In Europa moeten we daarom veel meer samenwerken op onderzoek en innovatie, moeten we internationaal talent aantrekken, en moeten we meer investeren in R&D. De 3% investering van het BNP, die we daarvoor meer dan 20 jaar (!) geleden in Europa afspraken hebben we nog steeds niet gehaald. Japan, Zuid-Korea en de VS investeren veel meer.


Ook als het gaat om de Europese begroting, zijn kennis en innovatie altijd de klos: het Europese geld gaat uiteindelijk naar landbouw en de arme regio’s, terwijl kennis en innovatie onze economie echt vooruit brengen. De Europese kenniseconomie moet daarom weer centraal komen te staan in Europees beleid.
Bij het verdelen van de fondsen moet veel meer rekening gehouden worden met innovatie. Beloon lidstaten die de 3%-norm halen. Verdubbel het Horizon Europe-programma, en maak het geld ook gemakkelijker toegankelijk. 

Koppel ook het Cohesiefonds aan innovatie, vooral groene en digitale. Nu gaat er veel te veel geld naar projecten die niet substantieel bijdragen aan het versterken van de economie van de toekomst.