Samen bouwen aan een sterk en groen Europa
met Gerben-Jan Gerbrandy

 Mijn missie 

Met jullie steun wil ik graag de lijsttrekker voor D66 worden voor de Europese Verkiezingen van volgend jaar. Ik ben jaren geleden een reis gestart en die is nog niet af. Mijn werk is nog niet klaar.

Jullie weten natuurlijk dat ik tot 2019 al in het Europees Parlement heb gezeten. Ik heb me daar 10 jaar keihard ingezet voor klimaat, energie en natuur en verduurzaming in het algemeen. Dat heeft mij zelfs als eerste en enige Europarlementariër ooit de titel Groenste Politicus van Nederland opgeleverd. Waar ik nog altijd erg trots op ben.

En ik ben ook absoluut van plan door te gaan met mijn groene werk. Want dat staat centraal in Europa. Maar er is meer. De urgentie van ‘Nooit meer oorlog’, waarvoor de Europese samenwerking is gestart, is helaas weer terug van weggeweest. De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk en onwerkelijk. Maar bleef het maar bij Rusland alleen. China wordt sterker en agressiever, en dreigt nu belangrijke grondstoffen niet meer te leveren, en de onvoorwaardelijke steun van de VS is niet meer gegarandeerd, ook niet als Biden wordt herkozen volgend jaar.

Dat betekent dat Europa de komende jaren voor cruciale beslissingen staat. Zij moet behalve een economisch macht, ook echt die politieke wereldmacht durven zijn. En dat betekent eensgezind buitenlands beleid, gezamenlijk defensiebeleid, eigen sterke energievoorziening, eigen technologische industrie, bestaanszekerheid voor iedereen en afstappen van veto’s en verdere uitbreiding met nieuwe lidstaten. 

Maar ook een versterking van het Europees Parlement voor de noodzakelijke democratische tegenmacht. Daar is kennis, ervaring en overtuigingskracht voor nodig. Ik wil die graag inzetten voor onze partij en D66 in Europa weer groen, sterk en relevant maken.

Hoe ik dit wil bereiken? Kijk op mijn serie 'Opdrachten voor Europa' en denk en discussieer mee!