Samen bouwen aan een sterk en groen Europa
met Gerben-Jan Gerbrandy

 Buitenland en defensie: snel en eensgezind 

Als kandidaat lijsttrekker van D66 voor de Europese verkiezingen wil ik een nieuwe koers uitzetten voor Europa. Mijn visie is gebaseerd op vastberadenheid en vernieuwing, met de overtuiging dat we een sterker Europa kunnen opbouwen dat een leidende rol speelt in de wereld.


De Europese Unie begint eindelijk haar positie op het wereldtoneel te versterken.
De befaamde quote van Henry Kissinger, "Who do I call if I want to speak to Europe?", is beantwoord. Je belt met de President van de Commissie.
Voor internationale coördinatie van COVID-vaccins of gecoördineerde steun aan Oekraïne na de illegale invasie van Rusland in Oekraïne, bellen alle wereldleiders direct met Ursula von der Leyen.


Door een sterk globaliserende wereld vereisen veel problemen, zoals klimaatverandering, oorlogen, voedselvoorziening en pandemieën, een globaal gecoördineerde oplossing. Deze verandering van de realiteit vereist een verandering van het Europees buitenlandbeleid.


Een van de belangrijkste stappen is het afschaffen van het veto-systeem in de Raad. We kunnen het ons niet permitteren dat Hongarije en Polen de positie van de EU op wereldniveau blijven ondermijnen.
Daarnaast moet de EU een permanente zetel krijgen in de VN-Veiligheidsraad en een verbeterde rol krijgen in andere internationale organisaties om onze lidstaten te vertegenwoordigen.
De belangrijke posities van HRVP (Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid) en Commissaris voor internationale handel moeten daarbij ingevuld worden door gekwalificeerde personen die Europa weer op de wereldkaart durven te zetten.


Een sterk buitenland beleid gaat hand in hand met versterking van gezamenlijke Europese defensie. Terwijl de legers van onze lidstaten individueel nipt in de top tien van machtigste krijgsmachten op aarde zou komen, zou een verenigde Europese strijdmacht direct een van de sterkste legers op aarde vormen. Daarnaast zou een Europees leger efficiënter en voordeliger kunnen functioneren en daarbij flink kosten besparen. Hoewel zo’n EU-leger nog ver weg lijkt, vinden er gelukkig wel verschillende vormen van defensiesamenwerking plaats. Een echt gemeenschappelijke defensie versterkt ook de Europese tak binnen NAVO, iets waar onze Amerikaanse bondgenoten al jarenlang om vragen. Als we als Europa van belang willen blijven in de nieuwe multipolaire wereld is het noodzakelijk we een Europese defensie hebben die ons buitenlands beleid ondersteunt.


Dit is hèt moment om het Europees buitenland- en defensiebeleid te versterken.