Samen bouwen aan een sterk en groen Europa
met Gerben-Jan Gerbrandy

 2. Groener 

Er zijn tal van opdrachten voor Europa, maar niet een zo groot als het tegengaan van klimaatverandering. D66 is een voorvechter op dit front. Altijd al geweest. Zeker in Europa. We mogen trots zijn op onze significante bijdragen aan een groener Europa.

Europa is met de Green Deal wereldwijd klimaatleider geworden. In een sterk Klimaatpakket is vastgelegd dat de uitstoot met ten minste 55% moet verminderen in 2030. Er wordt op veel fronten gestreden: strenge normen voor de uitstoot van auto’s, een hogere prijs op uitstoot van de industrie en de energiesector, maar ook de invoering voor een CO2-grensheffing. Meer duurzame energie en meer energiebesparing. Hele belangrijke stappen, die juridisch nu grotendeels vastliggen, maar nog wel vooral op papier. Concrete actie is daarom hard nodig.


Klimaatverandering is tastbaarder dan ooit. Juli 2023 was de heetste maand ooit gemeten op aarde. Bosbranden, overstromingen, hittegolven en gefaalde oogsten. De wetenschap is kraakhelder: we moeten 90-95% minder broeikasgassen uitstoten in 2040.

* Brussel, 7 september 2023. Gesprek met Pascal Canfin, MEP, over Green Deal en noodzaak voor groene actie.


De komende jaren komt het moeilijkste: volhouden en uitvoeren. Het Europees Parlement moet hier streng op toezien. Er moet een speciale commissie komen die de uitvoering door de lidstaten op de voet gaat volgen. Tegelijkertijd moet gewerkt worden aan de doelen voor 2040 en dat iedereen en elke sector echt gaat bijdragen. Industrie, landbouw, luchtvaart, bouw, banken. Meer bossen zodat we meer CO2 op gaan nemen. Maar ook de consument; ons gedrag zal moeten veranderen.

 Duurzame keuzes, zoals minder vlees eten zijn onvermijdelijk. Ook de financiële sector is essentieel. Investeren in groene, duurzame projecten moet lucratiever zijn dan in vervuilende. De markt regelt dat niet, dat moet de politiek doen. Alleen dan gaan we sneller af van fossiel. Dat wordt de klimaatopdracht voor Europa en voor de wereld.