Samen bouwen aan een sterk en groen Europa
met Gerben-Jan Gerbrandy

 Landbouw: sterker en groener 

 

De landbouwsector is enorm belangrijk. Zij verbouwt ons voedsel, onderhoudt ongeveer de helft van het Europees grondoppervlak, en heeft daarmee een grote invloed op onze leefomgeving, landschap en natuur. Het Europees beleid is er altijd op gericht geweest de boer te ondersteunen. Via productiesteun en nu steeds meer via directe inkomenssteun. Mondjesmaat is die steun gekoppeld aan andere maatschappelijke waarden als landschap en natuur. Jaarlijks kost dit ons 60 miljard euro, ongeveer een derde van de EU-begroting.


Aan de hoogte van dat bedrag hoeven we niets te veranderen. Wel de doelen die we ermee willen bereiken. Het huidige beleid houdt namelijk oude, vaak vervuilende landbouwpraktijken in stand.
De steun moet voorwaardelijk zijn aan de landbouw waar we naartoe willen. Voorwaarden gericht op milieu, natuur, klimaat en landschap. Subsidies moeten niet langer een blanco cheque zijn, maar moeten gekoppeld worden aan concrete verplichtingen om te vergroenen. We moeten de agrarische sector aanmoedigen om duurzamer te boeren, biodiversiteit te bevorderen en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.


Het huidige landbouwbeleid loopt tot 2027, maar dat betekent niet dat we moeten wachten. We moeten tussentijds drastisch hervormen. We moeten het volledige budget heroriënteren, zodat het een langetermijngarantie biedt aan boeren waardoor ze kunnen vergroenen zonder hun inkomsten in gevaar te brengen.
Laten we streven naar een landbouwbeleid dat boeren eindelijk perspectief geeft voor de lange termijn en onze leefomgeving, landschap en natuur verbetert. Het geld is er, nu nog de politieke wil om dat op de juiste manier uit te geven.